NETOP

Gennem 27 års erfaring har det vist sig, at et månedligt meddelelsesblad er uundværligt, dels til at formidle Netværkets tilbud og dels til at udbygge og styrke elevernes netværk.

Vi har fra september 1990 udgivet bladet ”NETOP”, der udover at indeholde oplysninger og meddelelser til eleverne også indeholder vores synspunkter og en række kronikker. Bladet kommer en gang i kvartalet og har et oplag på 300 stk.

Bladet redigeres at en stab af ansatte og frivillige elever. Disse elever har enten fået eller får undervisning i tekstskrivning, tekstbehandling og lay-out.

Bladet udsendes ikke alene til vores elever, men også til samtlige psykiatriske afdelinger i København og på Frederiksberg samt til samtlige socialcentre.

Vi mener derfor, at bladet i betydelig og stigende grad har betydning for elevernes integration i det almindelige samfund.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012